Ап. A31 Продаден 91.39 Ап. A32 Продаден 59.33 Ап. A33 Продаден 59.33 Ап. A34 Продаден 92.98 Ап. A35 Продаден 76.42 Ап. A36 Резервиран 49.53