Ап. В-18 Продаден 62.66 Ап. В-19 Продаден 90.96 Ап. В-20 Продаден 92.54 Ап. В-21 Продаден 62.35 Ап. В-22 Продаден 100.79 Ап. В-23 Резервиран 75.71