Ап. В-12 Продаден 62.66 Ап. В-13 Продаден 90.96 Ап. В-14 Продаден 92.54 Ап. В-15 Продаден 62.35 Ап. В-16 Продаден 100.79 Ап. В-17 Продаден 75.71