Ап. В-06 Продаден 62.66 Ап. В-07 Продаден 90.96 Ап. В-08 Продаден 92.54 Ап. В-09 Продаден 62.35 Ап. В-10 Продаден 100.79 Ап. В-11 Свободен 75.71