Ап. A-43 Продаден 160.50 Ап. A-44 Продаден 97.02 Ап. A-45 Продаден 94.11 Ап. A-46 Резервиран 62.33 Ап. A-43A Продаден 62.33