Ап. A-19 Продаден 62.33 Ап. A-20 Продаден 94.11 Ап. A-21 Продаден 97.02 Ап. A-22 Продаден 65.41 Ап. A-23 Продаден 103.68 Ап. A-24 Продаден 75.38