Ап. A-13 Продаден 62.33 Ап. A-14 Продаден 94.11 Ап. A-15 Продаден 97.02 Ап. A-16 Продаден 65.41 Ап. A-17 Продаден 103.68 Ап. A-18 Продаден 75.38