Ап. A-07 Продаден 62.33 Ап. A-08 Продаден 94.11 Ап. A-09 Продаден 97.02 Ап. A-10 Продаден 65.41 Ап. A-11 Продаден 103.68 Ап. A-12 Продаден 75.38