Ап. Г-A01 Продаден 25.12 Ап. Г-A02 Продаден 27.56 Ап. Г-A03 Продаден 33.55 Ап. Г-A04 Продаден 24.87 Ап. Г-A05 Продаден 24.87 Ап. Г-A06 Продаден 34.54 Ап. Г-A07 Продаден 24.88 Ап. Г-A08 Продаден 24.88 Ап. Г-A09 Продаден 35.27 Ап. Г-A10 Продаден 28.21 Ап. Г-A11 Продаден 20.49 Ап. Г-A12 Продаден 20.49 Ап. Г-A13 Продаден 20.49 Ап. Г-A14 Продаден 27.61 Ап. Г-A15 Продаден 21.56 Ап. Г-A16 Продаден 23.85