Енергоефективност

Reina е вторият комплекс от новопостроени жилищни сгради в София (първата е нашият проект The Square Apartments), който ще бъде класифициран по енергийна ефективност с клас А.  Комплексът е проектиран  с оптимални енергийни характеристики, които позволяват употребата на по-малко енергия и оптимизирането ѝ по максимално добър начин.  

 Общата консумация на енергия за всички нужди на сградите в комплекса е два пъти по-ниска от тази на сградите ново строителство в София. Това значително намалява разходите на електроенергия на жилищата и същевременно прави сградите по-щадящи за околната среда поради  по-малкото количество изхвърлени  вредни емисии. 

Reina Sofia ще разполага с фотоволтаични  електроцентрали на покрива на всеки блок от сградите, които ще произвеждат повече от 168 000 кВтч чиста енергия на година на място, което покрива напълно потреблението на всички енергоконсуматори в общите части на комплекса. Високата енергоефективност ще бъде постигната и посредством вискокачествената изолация и дограма, с които ще  бъдат  оборудвани всички жилища в нея. 

Нашата грижа за енергийната ефективност и екологичност не се изчерпва само с изграждането на сградата, а и на площите около нея. За целта сме планирали поставяне на соларно параметрично улично и парково осветление, което няма да черпи енергия от мрежата и ще осигурява уют, сигурност и естетика, без да се налага жителите Reina Sofia да плащат електроенергия за това.

Клас А енергоефективна сграда

Reina е вторият комплекс от новопостроени жилищни сгради в София (първата е нашият проект The Square Apartments), който ще бъде класифициран по енергийна ефективност с клас А.  Комплексът е проектиран  с оптимални енергийни характеристики, които позволяват употребата на по-малко енергия и оптимизирането ѝ по максимално добър начин. 


Ниска консумация на енергия

Общата консумация на енергия за всички нужди на сградите в комплекса е два пъти по-ниска от тази на сградите ново строителство в София. Това значително намалява разходите на електроенергия на жилищата и същевременно прави сградите по-щадящи за околната среда поради  по-малкото количество изхвърлени  вредни емисии.


Соларни фотоволтаични инсталации от ново поколение

Reina Sofia ще разполага с фотоволтаични  електроцентрали на покрива на всеки блок от сградите, които ще произвеждат повече от 168 000 кВтч чиста енергия на година на място, което покрива напълно потреблението на всички енергоконсуматори в общите части на комплекса. Високата енергоефективност ще бъде постигната и посредством вискокачествената изолация и дограма, с които ще  бъдат  оборудвани всички жилища в нея. 


Ще добавим допълнително всички необходими сертификати, които удостоверяват класа на енергийна ефективност на “Reina Sofia"


Цялостно енергоефективно решение

Нашата грижа за енергийната ефективност и екологичност не се изчерпва само с изграждането на сградата, а и на площите около нея. За целта сме планирали поставяне на соларно параметрично улично и парково осветление, което няма да черпи енергия от мрежата и ще осигурява уют, сигурност и естетика, без да се налага жителите Reina Sofia да плащат електроенергия за това.

Подробен актуален доклад на сградите и тяхното развитие.

Степен на завършеност