Степен на завършеност и новини

Композиционно решение

Комплексът е изграден от четири основни тела, композиционно свързани две по две. Всяка композиция е съставена от два по-високи обема, свързани до четвъртия етаж с друг обем. Всеки един от вертикалните обеми е изграден от хоризонтално разчленени фасадни елементи – еркери, тераси, парапети и др., ясно подчертаващи жилищния му характер. 

Умишлено търсено е визуално отделяне на първото ниво на сградите, отговарящо на различните функции в тази зона.

Строително изпълнение

Сградите са проектирани с монолитни, стоманобетонни, скелетно-безгредови конструкции с вертикални носещи елементи от стоманобетонни колони и шайби. Ограждащите стени се предвиждат да се изпълнят от тухлена зидария с дебелина 25 см и външна топлоизолация от EPS/ минерална вата 15 см. Вътрешните преградни стени в отделните жилища са с дебелина 12 см и се изпълняват от тухлена зидария. 

Фасада

Фасадата на комплекса “Reina Sofia” е решена в два топли пастелни цвята и ще бъде изпълнена с минерална мазилка от най-високо качество от един от водещите доставчици на българския пазар. Тя ще разполага със сертификат за 10 години гаранция за промяна на цвета и трайност. Предвижда се да се монтира 7 камерен, троен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване под 0,8 W/m2.K 

Покрив

Покривът ще бъде плосък, неизползваем с топлоизолация XPS плочи - 12 см, пароизолация от битумна мушама - 0,4 см и два пласта битумна хидроизолация - 0,8 см. Също така се предвижда топлоизолация от XPS плочи 5см. по бордове, полиетиленово фолио, лек бетон за наклон с наклон мин 2.5%, .

Балкони

При изграждане на балконите се предвижда: хидроизолация от два пласта битумна мушама - 0,8см, топлоизолация от XPS плочи - 10см, армирана цименто-пясъчна замазка-5см, мазана хидроизолация полимер-циментова, мразоустойчив гранитогрес по тераси на циментово лепило 0.5см. При покривните тераси се предвижда изпълнение на хидроизолация и топлоизолация като за покрив. 

Покривните тераси ще бъдат изпълнени с конструкция за двоен под с дебелостенни керамични плочи с отворена фуга за отводняване.  

Общи части

Партер

Етажни фоайета

Стълбища

Асансьори

 Високотехнологични, комфортни и тихи електрически пътнически асансьори, без машинно помещение – БЕЗРЕДУКТОРНО задвижване с 90% ефективност, безредукторен постоянно-магнитен синхронен двигател с VF регулиране в затворена верига, предназначени за 8 лица и с товароносимост 1000 кг. Те ще спират на всеки етаж /вкл. подземните/ и ще разполагат със странични телескопични врати със защита с инфрачервена завеса, луксозна кабина огледало, бутониера от неръждаема стомана, LED осветление, парапет от матова неръждаема стомана при кабинната бутониера, срещу кабинната бутониера. 

Сутерен /Подземен паркинг и помощни помещения/

Канализационна инсталация

 Инсталацията за отводняване на климатичните тела и газовите котли ще се включи в канализационната система на сградата. Комплексът ще разполага с изградена система от воронки, отводнителни решетки и PVC тръби за отвеждане на всички дъждовни води. Като предвиждаме отделяне на дъждовни води от отходните води в отделна тръбна мрежа.

 Дъжновните води ще бъдат събирани в подземен изравнителен съд и ще бъдат използвани за напояване на тревните площи. По този начин ще облекчим натоварването на канализационната мрежа в квартала при краткотрайни и обилни валежи. Използването на дъждовните води за напояване ще допринесе за устойчивото функциониране на проекта.

 Eлектро инсталация

Електрическата инсталация е изпълнена със степен на защита IP 44. Предвидено е дежурно и евакуационно осветление. Работното осветление се включва чрез детектори за движение (PIR) и контактор. За сутеренa се предвижда отделно електрическо табло.

Вентилацията се управлява посредством времереле. Всички осветителни тела са пожаробезопасен тип и притежават съответния сертификат. Ще бъде изградена система за видеонаблюдение по периферията на комплекса, входовете на сградите, входа на оградата за автомобили и пешеходния вход. 

Мълниезащитна инсталация

 Обектът е III категория на мълниезащита. За предотвратяване на преки и непреки попадения на мълнии върху жилищния комплекс е предвидена за изпълнение мълниезащитна инсталация. 

Заземителна инсталация

Заземителната инсталация е основен елемент във всяка електрическа инсталация. Инсталира се с цел ограничаване на високото напрежение и отвеждане в земята на големия електрически заряд, който може да възникне при попадане на мълния или комутационни процеси в енергийната система. Заземителната система премахва или ограничава риска от повреди в електрическата инсталация и по този начин защитава хората и оборудването от опасните напрежения. 

Вентилация

Въздухообменът в сградите е организиран така, че да се осигурят санитарно-хигиенните норми за микроклимат и чистота на въздуха. За помещенията с възможност за директно проветрение не се предвижда механична вентилация. Във всички складови помещения в апартаментите и в баните са заложени смукателни битови вентилатори с клапа, които се управляват от ключа за осветление.

В случай на силно задимяване или отделяне на топлина (пожар) е предвидена естествена аварийна вентилационна система по всички стълбищни клетки и асансьорни шахти за осигуряване на безпрепятствена евакуация. 

За подземните гаражи ще се изгради работна смукателна инсталация, която изхвърля замърсения въздух в атмосферата. Компенсиращият свеж въздух навлиза свободно през гаражните врати.

При аварийна ситуация и сигнал, подаден от пожароизвестителната инсталация или ръчно, се включат аварийни смукателни и нагнетателни вентилатори за всяка обособена пожарна зона. 

Видеонаблюдение и контрол на достъпа

Тъй като парцелът е с голяма площ, ще наблегнем на изграждането на система от множество видеокамери, които ще наблюдават входно-изходните точки, периферия, скрити ъгли, слаби места за контрол и достъпа до сутерените през подземния паркинг.

Цялостната охрана ще бъде организирана в специално помещение, разположено на входа от юг. В него се предвижда денонощна охрана от професионална СОТ фирма. На същия вход ще организираме и система за прием на куриерски пратки. Вратите на входовете сградите и вратата на централния вход на комплекса ще бъдат с електрически ключ за достъп с индивидуален чип за всеки собственик на апартамент. 

Пожароизвестителна инсталация

В стълбищната клетка на жилищните входове, както и в сутереното ниво е предвидена пожароизвестителна инсталация. Централата на ПИ инсталация ще бъде монтирана при охраната във входа в сервизното помещение. Използват се термални конвенционални датчици, ръчни бутони в стълбищните клетки, конвенционални сирени за вътрешен монтаж и външна сирена с лампа.

По задание на Инвеститора, в подземните гаражи няма да се допускат автомобили с газови (метанови) уредби.

Озеленяване на обекта

Парцелът на бъдещите сгради е с размер 5368 кв.м, като самите сгради ще заемат 2660кв.м. Над 2700 кв.м. ще бъдат заети от вътрешни автомобилни и пешеходни алеи и озеленяване. От всички страни ще бъде изпълнено озеленяване на терена с ниска зелена растителност, която ще създаде естествена преграда към бъдещия бул. Филип Кутев и останалите имоти около парцела.   

Пред сградите от юг се предвижда да се засадят редица от декоративни цъфтящи розови японски вишни, които ще създадат неповторима атмосфера през пролетта, а през лятото ще са място за сянка и прохлада.

В озеленяването е предвидено засаждане на множество декоративно структурирани растения – черен бор. Към тях ще се изгради парково осветление, което ще внесе усещане за красота, неповторимост и уникалност на парковата среда.

До сграда „Г“ от запад е предвидено изграждане на публична детска площадка, достъпът до която ще се извършва през вътрешния двор на сградите и откъм бъдещият бул. Филип Кутев. Детската площадка ще бъде хомогенно свързана с площите, предвидени за кафе и целодневен детски център, така че бъдещите собственици да се възползват едновременно от комфорта и сигурността, осигурени от сградите.