Ап. A-25 Продаден 160.50 Ап. A-26 Продаден 97.02 Ап. A-27 Резервиран 94.11 Ап. A-28 Свободен 62.33